login

tandwielen groen24 uurs servicedienst

Email: info@avt.nu

Tel: +31 076 54 15 260

Privacybeleid

AVT b.v. Privacy Reglement

AVT b.v. hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit AVT b.v.

AVT b.v. is gevestigd te Breda(Nederland) op: Weidehek 8a, 4824 AS Breda / Postbus 123, 4840 AC Prinsenbeek.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er is één manier waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij AVT b.v. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

AVT b.v. verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de AVT b.v. website.

5. Doeleinden

AVT b.v. verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);

6. Gebruik door AVT b.v.

AVT b.v. gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door AVT b.v. niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, AVT b.v. heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en AVT b.v. maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van AVT b.v. maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

AVT b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op avt.nu worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van AVT b.v. kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van AVT b.v. verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. AVT b.v. heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van AVT b.v. zijn verkregen. AVT b.v. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google Analytics

AVT b.v. maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

13.Wijzigingen Privacy Reglement

AVT b.v. behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop AVT b.v. uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt AVT b.v. dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van AVT b.v. of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: info@avt.nu of een brief sturen naar AVT b.v.,  Postbus 123, 4840 AC Prinsenbeek.
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens AVT b.v. over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: info@avt.nu of een brief sturen naar AVT b.v., Postbus 123, 4840 AC Prinsenbeek.